portræt

Hvad er zoneterapi?

hvad er zoneterapi?

Zoneterapi er både en ny og gammel behandlingsform. Ny i den forstand, at vi først i Danmark mere professionelt stiftede bekendtskab med zoneterapien i 70'erne og gammel fordi behandlingsformen som led i meridiansystemerne, har været benyttet i tusinder af år i Østen såsom Indien, Kina, Tibet, Amerika og i Afrika.

Genopretter legemes balancen

Zoneterapien anvendes som et middel til at genoprette det menneskelige legemes balance og til at sikre dets funktion. En ubalance i det menneskelige legeme viser sig ved sygdomme. Da legemet er et meget komplekst system, vil dårlig funktion et sted skabe ubalance i helheden.

"Billede" af det meneskelige legme

Det helhedssyn er grundlaget for teorien om zoneterapi. Zoneterapeuten finder under og på fødderne et fuldstændigt "billede" af det menneskelige legeme, udtrykt ved reflekszoner. Ømhed i en reflekszone viser hen til et eller flere organer, som er dårligt fungerende.
Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer, kan zoneterapeuten påvirke organerne til en bedre funktion og derved genoprette legemets balance. Zoneterapi nedsætter spændinger og stimulerer blodomløbet, samtidigt med at der sker en stimulering af energistrømmene i legemet, hvorved der bringes ny livskraft til hele organismen.

Billede af fodzoner

© 2021 ABmMultiMedia